Monthly Archives: November 2015

Is de wereld nog te redden?

Metamoderniteit voor beginners – Filosofische memo’s voor het nieuwe millennium van de Belgische filosoof en schrijver Lieven De Cauter plaats ik in de traditie van het rapport van de Club van Rome (1972). In het kort luidt ook hier de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nietzsche: nabloei in Turijn

Friedrich Nietzsche en ik hebben de liefde voor Turijn gemeen. Zijn Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert voltooit hij er eind 1888. Na lezing van de Nederlandse vertaling Afgodenschemering Of hoe men met de hamer filosofeert van Hans … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Een leven lang tussen de ramen

Jaap Nieuwmans heeft zijn hele arbeidzame leven bij Constructiebedrijf en Machinefabriek ALTA N.V. in Den Haag gewerkt. Hij heeft er bij het project Haagse Herinneringen over verteld. Er is een DigiTale, zeg maar: digitaal filmpje, van gemaakt. Dat gaat 11 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment