Monthly Archives: October 2016

Brief over ‘Tussen Oost en West’ aan Luce Irigaray

Tussen Oost en West van Luce Irigaray gaat over hoe het sekseverschil tussen man envrouw kan bijdragen aan het opnieuw vormgeven van beider identiteit. Het spiritueler omgaan met adem – Irigaray heeft daar in India ervaring mee opgedaan – speelt daarin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Amateurspalet: geschiedenis van een vitale vijfenzestigjarige

65 jaar Amateurspalet: een kleurrijk verleden is het eerste boek dat ik tijdens mijn pensioen geschreven heb. Het betreft de geschiedenis van de Rijswijkse vereniging voor beeldende kunst ‘Amateurspalet’ vanaf de oprichting op 19 november 1951 tot en met de ‘verjaardag’ van … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sicilië in september

Sicilië in september is een belevenis! Het graan is geoogst en over de kale en boomarme velden ligt een goudgele gloed. Tempelruïnes, kerken, huizen en paleizen dragen bij aan dat prachtige palet van oker, geel en goud. Cactussen met hun vruchten voegen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment