Monthly Archives: May 2018

Mens, durf te denken!

In 1641 verschijnt Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur van de Franse filosoof en wiskundige René Descartes. De Nederlandse titel van de vertaling van Wim van Doorn in 1992 luidt: Meditaties over de eerste filosofie in welke het … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Variation v.2

Het laatste weekend van april 2018 bracht ik een bezoek aan Kera-miekmuseum Princessehof te Leeuwarden. Daar liep de tentoonstel-ling In Motion – Ceramic Reflections in contemperory art bijna ten einde. In een aparte zaal bevond zich de installatie Variation v.2 van Céleste Boursier-Mougenot … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment