Monthly Archives: November 2018

Een naturalisatieceremonie in Den Haag op 23-11-2018

Met plezier heb ik als taalcoach van ‘Samenspraak’, onderdeel van ‘Gilde Den Haag’, bijna drie jaar lang Kaushik en Prajakta Jadao geholpen vaardiger te worden in het Nederlands. Zij komen uit India en zijn hoog opgeleid. Kaushik heeft z’n Master … Continue reading

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

OVER DE KLEREN VAN DE KEIZER

Filosofische onderzoekingen van Lud-wig Wittgenstein dwingt je zéér gecon-centreerd te lezen. Ik kan me nu enigs-zins een oordeel vormen over deze flamboyante kritische taalfilosoof uit Wenen, schrijvend in de eerste helft van de twintigste eeuw, die door sommigen briljant wordt … Continue reading

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment