Tag Archives: essentialisme

Naar een zichtbare maat

In zijn boek De onzichtbare Maat, Archeologie van goed en kwaad gaat Andreas Kinneging uitgebreid in op de Europese Traditie, de Verlichting en de Romantiek. De twee laatstgenoemde rekent hij tot de Moderniteit. Als mens- en wereldbeeld doordenkt hij beide … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

OVER DE KLEREN VAN DE KEIZER

Filosofische onderzoekingen van Lud-wig Wittgenstein dwingt je zéér gecon-centreerd te lezen. Ik kan me nu enigs-zins een oordeel vormen over deze flamboyante kritische taalfilosoof uit Wenen, schrijvend in de eerste helft van de twintigste eeuw, die door sommigen briljant wordt … Continue reading

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment