Tag Archives: God

Wat is waarheid? Drie mogelijke antwoorden

Het boek Foucault van Machiel Karskens is een gedegen inleiding op het werk van MichelFoucault. Deze Franse denker noemt zichzelf wetenschapshistoricus, maar de meeste mensen zien hem vooral als filosoof. Hoofdstuk 2 Waarheid in Karskens boek doet minutieus uit de doeken … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Meister Eckhart, jongleur van God

Al bijna veertig jaar maak ik deel uit van een eerbiedwaardige leesclub. Jarenlang waren we met z’n vieren, nu nog met drie man. We lezen culturele, spirituele, theologische, maar vooral filosofische boeken. Voor onze bijeenkomst begin februari 2019 staat Over … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

OVER DE KLEREN VAN DE KEIZER

Filosofische onderzoekingen van Lud-wig Wittgenstein dwingt je zéér gecon-centreerd te lezen. Ik kan me nu enigs-zins een oordeel vormen over deze flamboyante kritische taalfilosoof uit Wenen, schrijvend in de eerste helft van de twintigste eeuw, die door sommigen briljant wordt … Continue reading

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

GROOTS GEEST UIT DE FLES

De geest uit de fles van Ger Groot is een aanrader. Het boek, rijkelijk voorzien van illustraties en verwijzingen naar filmpjes op een speciaal daarvoor in het leven geroepen website, behandelt de wijsgerige an-tropologie vanaf Descartes. Groot weet moeilijke materie … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

De Bijbel als monument van culturele evolutie

Tijdens mijn opleiding theologie werd de Bijbel altijd binnen geijkte hermeneutische en exegetische kaders bestudeerd. Evolutiebioloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel creëren een nieuw perspectief om naar de Bijbel te kijken: de culturele evolutie. De dramatische overgang van de leefwijze … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ik? Vooroordelen? Adam, je meent het!

In Ruimte voor vooroordelen toon Adam Sandel aan dat vooroordeelvrij denken onmogelijk is. Hij vindt Martin Heidegger en Hans-Geaorg Gadamer aan zijn zijde. Aristoteles zet hij in een verrassend nieuw licht. Maar wat ik mis is een eígen theorievorming. Daarover schrijf … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

De kleurrijke kant van Kant

Door het lezen van Pragmatische antropologie leer je Kant op zijn kleurrijkst kennen: een man van vlees en bloed, mét mensenkennis, die náást zijn drie uiterst abstracte Kritieken ook een héél praktisch boek kan schrijven, gekruid met humor en op … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ethica

Nogmaals Spinoza. Ik heb  eind 2012 de Ethica gelezen. Het kostte de nodige concentratie, maar dat leverde heel wat interessante inzichten op. Ik heb er een korte reflectie over geschreven: Ga zo door mijn zoon en ge zult spinazie eten! Neem het … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Laat ie vrij zijn!

Kortgeleden heb ik voor onze leesclub, een grijsaard inmiddels,  Tractatus Theologico Politicus van Spinoza gelezen. Een boeiend boek! En nog steeds actueel voor onze tijd. Tijdens het lezen vormde ik een bepaalde visie op boek en auteur. Door de discussie … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Een scheurtje in de rand van de schepping

In zijn nieuwste boek – Een scheurtje in de rand van de schepping – beschrijft hoogleraar natuurkunde en astronomie Marcelo Gleiser dat hij anders over het universum is gaan denken. Hij gelooft niet langer dat alle fundamentele natuurkrachten tot één … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment