Tag Archives: Immanuel Kant

Kritiek van de kritische rede

Wie in deze tijd gebruikt nog zijn gezonde verstand? In ieder geval Bas Heijne. Zijn nieuwste essay MENS/ONMENS verdient alle lof. Hij denkt op het scherpst van de snede, zónder de nuances uit het oog te verliezen. In mijn opiniestuk … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Thymos: wagenmenner en vulkaan

Met grote interesse heb ik het boek Identiteit, Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek van Francis Fukayama gelezen. Hij schrijft vooral als politicoloog, is actueel en biedt zich op de huidige politieke toestand in de wereld. In mijn opiniestuk Thymos: wagenmenner en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

GROOTS GEEST UIT DE FLES

De geest uit de fles van Ger Groot is een aanrader. Het boek, rijkelijk voorzien van illustraties en verwijzingen naar filmpjes op een speciaal daarvoor in het leven geroepen website, behandelt de wijsgerige an-tropologie vanaf Descartes. Groot weet moeilijke materie … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ik? Vooroordelen? Adam, je meent het!

In Ruimte voor vooroordelen toon Adam Sandel aan dat vooroordeelvrij denken onmogelijk is. Hij vindt Martin Heidegger en Hans-Geaorg Gadamer aan zijn zijde. Aristoteles zet hij in een verrassend nieuw licht. Maar wat ik mis is een eígen theorievorming. Daarover schrijf … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

De kleurrijke kant van Kant

Door het lezen van Pragmatische antropologie leer je Kant op zijn kleurrijkst kennen: een man van vlees en bloed, mét mensenkennis, die náást zijn drie uiterst abstracte Kritieken ook een héél praktisch boek kan schrijven, gekruid met humor en op … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Waarheid of methode?

Met de titel van dit essay Waarheid of methode? geef ik mijzelf de opdracht na te gaan of de grondlegger van de filosofische hermeneutiek Hans-Georg Gadamer in zijn boek Waarheid en methode? het door hem breed ingevulde concept waarheid uitspeelt tegen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

In de kraamkamer van de speelse geest

Chapeau voor Jabik Veenbaas! Zijn boek De Verlichting als kraamkamer is een eye-opener. Hij weet je ervan te overtuigen dat de 18e eeuw niet alléén maar een eeuw van de Rede is geweest. Er is óók scepsis, twijfel. Grote denkers maken crises … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Spinoza: springplank naar de moderne filosofie?

Donderdag 15 november 2012 bespreekt mijn filosofieclub de Verhandeling over de verbetering van het verstand van Spinoza. In het volgende stuk reflecteer ik over de betekenis die Spinoza voor de filosofie heeft of kan hebben: Spinoza: springplank naar de moderne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment