Tag Archives: Plato

Naar een zichtbare maat

In zijn boek De onzichtbare Maat, Archeologie van goed en kwaad gaat Andreas Kinneging uitgebreid in op de Europese Traditie, de Verlichting en de Romantiek. De twee laatstgenoemde rekent hij tot de Moderniteit. Als mens- en wereldbeeld doordenkt hij beide … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Wat is waarheid? Drie mogelijke antwoorden

Het boek Foucault van Machiel Karskens is een gedegen inleiding op het werk van MichelFoucault. Deze Franse denker noemt zichzelf wetenschapshistoricus, maar de meeste mensen zien hem vooral als filosoof. Hoofdstuk 2 Waarheid in Karskens boek doet minutieus uit de doeken … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Plato en Sokrates: twee schoonheden en het vingerkootje van Trump

Symposion van Plato is wereldliteratuur. Het in dialoogvorm geschreven werk laat de gasten op het feest ieder een lofrede houden op Eros, de god van de erotische liefde. Maar eigenlijk gaat Symposion over de begeerte naar kennis, inzicht, waarheid en ….. schoonheid. Over … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nietzsche: nabloei in Turijn

Friedrich Nietzsche en ik hebben de liefde voor Turijn gemeen. Zijn Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert voltooit hij er eind 1888. Na lezing van de Nederlandse vertaling Afgodenschemering Of hoe men met de hamer filosofeert van Hans … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Waar heb ik dat al eens eerder gelezen?

Kairos van Joke J. Hermsen is een boeiend boek. Ze weet dit welkome verschijnsel – het gaat om díe momenten waarop een mens écht leeft – gevarieerd te beschrijven. Toch mis ik iets in haar boek: argumentatie, analyse en een begin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Waarheid of methode?

Met de titel van dit essay Waarheid of methode? geef ik mijzelf de opdracht na te gaan of de grondlegger van de filosofische hermeneutiek Hans-Georg Gadamer in zijn boek Waarheid en methode? het door hem breed ingevulde concept waarheid uitspeelt tegen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hannah Arendt: ‘Denken: het leven van de geest’

Arendt is in 1961 verslaggever op het Eichmannproces te Jeruzalem. Wat haar opvalt, is de alledaagsheid van deze massamoordenaar. Ze treft geen fanatisme aan, geen rabiate overtuigingen, wél gedachteloosheid. Ze vraagt zich af of er een verband is tussen die … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nieuw boek over de ziel

Bert Keizer, verpleeghuisarts en filosoof, heeft het boek voor de ‘Maand van de filosofie’ (april 2012) geschreven: ‘Waar blijft de ziel?’ Hij veegt met de reductie van de ziel door de huidige hersenwetenschappers de vloer aan en biedt tegenwicht. Ik … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Essays

Vijf jaar geleden ben ik me in de ‘harde wetenschappen’ gaan verdiepen: natuurkunde, biologie en kosmologie. Ik ben onder de indruk van de spectaculaire ontdekkingen die zij doen. Maar ik blijf ook de ‘zachte wetenschappen’ trouw. Beide soorten wetenschap breng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment