Tag Archives: substantie

Nietzsche, kunstenaar van de ferocia animi

Ger Groot schrijft over De vrolijke wetenschap van Friedrich Nietzsche in NRC Handelsblad: ‘Ongebreidelde lust en trots spreken uit de kracht en lenigheid van de woorden, explosiever en trefzekerder dan er ooit in de Duitse filosofie geschreven waren, en waaraan nog … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mens, durf te denken!

In 1641 verschijnt Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur van de Franse filosoof en wiskundige René Descartes. De Nederlandse titel van de vertaling van Wim van Doorn in 1992 luidt: Meditaties over de eerste filosofie in welke het … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Filosoferen met beide benen op de grond

De Ethica Nicomachea bestaat uit collegestof bedoeld voor studenten die door Aristoteles in zijn academie aan de noordkant van Athene , het lukeion, vanaf 335 voor Christus werden onderwezen. Hier spreekt een filososoof die ervaringsgericht en praktisch is, maar die vooral met beide benen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

De Ethica door de ogen van een 21e-eeuwer

De Ethica heb ik nog eens gelezen. Ik heb het boek per deel – er zijn vijf delen – op hoofdlijnen samengevat. Eveneens per deel heb ik er een reflectie aan toegevoegd. Aan het gedetermineerd zijn versus vrije wil is … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ethica

Nogmaals Spinoza. Ik heb  eind 2012 de Ethica gelezen. Het kostte de nodige concentratie, maar dat leverde heel wat interessante inzichten op. Ik heb er een korte reflectie over geschreven: Ga zo door mijn zoon en ge zult spinazie eten! Neem het … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Spinoza: springplank naar de moderne filosofie?

Donderdag 15 november 2012 bespreekt mijn filosofieclub de Verhandeling over de verbetering van het verstand van Spinoza. In het volgende stuk reflecteer ik over de betekenis die Spinoza voor de filosofie heeft of kan hebben: Spinoza: springplank naar de moderne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Het raadsel Spinoza

Het nieuwste boek van Irvin D. Yalom heet Het raadsel Spinoza. Yalom bedoelt het raadsel dat Spinoza’s denk- en schrijfwerk vormde voor de nazi’s. Alfred Rosenberg heeft opdracht gegeven de bibliotheek van de Societas Spinozana in Den Haag en die … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment