Verhalen voor kinderen

Met plezier heb ik tussen 1980 en 2010 verhalen geschreven voor het vak godsdienst/levensbeschouwing in het primair onderwijs. Uit de bundeling daarvan zijn de volgende drie series voortgekomen:

  • Verhalen met een vleugje boodschap. De meeste van deze verhalen hebben een brede levensbeschouwelijke en sociaal-emotionele invulling. ‘Vleugje boodschap’ betekent, dat ze bedoeld zijn om bij kinderen van 4 tot 12 jaar beleving rond een bepaald thema op te wekken. Voorbeelden van thema’s zijn: feesten, donker, licht, Sinterklaas, Kerstmis, angst, blijheid, vriendschap, vertrouwen en afscheid.
  • Heiligen voor de bovenbouw. Op een eigentijdse manier wordt in deze serie informatie gegeven over enkele bekende en minder bekende heiligen, zoals Sint-Nicolaas, Sint-Valentijn en Sint-Franciscus, en worden er verhalen over hen verteld. Ze zijn bestemd voor 10- tot 12-jarigen.
  • Bekende christenen. Ook deze serie is bestemd voor 10- tot 12-jarigen. Op eigentijdse wijze worden kinderen geïnformeerd over enkele belangrijke christenen, zoals Florence Nightingale, Peerke Donders en Edith Stein.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.